Církevní mateřská škola Kladno, školní kuchyně

Součástí naši mateřské školy v Kladně je školní kuchyně, která zajišťuje podávání pravidelné stravy dětem. Tato strava je plnohodnotná a vyvážená.

Denní režim je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět děti pole svých potřeb, nejpozději však do půl. deváté. Pozdější příchody jsou možné po dohodě s učitelkou ve třídě.

Nově příchozím dětem umožňujeme adaptační režim(tzv. “zvykání“). Děti mohou v MŠ trávit čas podle potřeb rodiny(jen některé dny v týdnu)nejdéle však do šestnácti hodin daného dne.

Základní informace